Báo giá xe hút bể phốt 6 khối (6 m3), xe hút chất thải, xe hút bùn chuyên dụng cho các doanh nghiệp, hộ gia đình trên toàn địa bàn thủ đô Hà Nội.