iPhone 6|6 Plus dễ bị cong. Apple biết trước nhưng vẫn bán

Điều đáng trách hơn là Apple đã không đưa ra bất kì hướng dẫn sử dụng hay khuyến cáo nào để giúp iFan tránh khỏi tình trạng oái ăm này. Nếu là iFan lâu năm, bạn sẽ không…